Att vara medlem i föreningen
Swespania är att engagera sig lite mer.

Föreningens ändamål är att bedriva kulturell verksamhet med särskild målsättning att bevara den svenska kulturen och språket samt främja integrationen i den spanska samhället.

MEDLEM I SWESPANIA

Medlemskap i Swespania debiteras enligt följande:

Vuxna (över 20 år): 45 euro/år

Medlemsavgiften betalas senast den 31 januari för varje år och i förskott för det kommande året.
Medlemmar som tillkommer till föreningen efter den 30/6 betalar 25 euro.

Bank Sabadell: ES30 0081 0261 0700 0177 8282
Swish: 0034602573763

Skriv ett meddelande med din betalning där det står namnen på de betalningen gäller.

MEDLEMSFÖRMÅNER
   • Medlems priser på all mat och dryck i vårt kök.
   • Hyra bil eller annat fordon till bra priser.
   • Hyra föreningslokalen eller anordna fester till bra priser.
   • Får rabatter och erbjudanden i flera affärer och restauranger (listan kommer inom kort).
   • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.

Sponsorer & samarbetspartner