Vi finns för dig!

Swespania är en mötesplats för alla - barn och familj, ungdom och vuxna.

 
Restaurang
Event
mötesplats

Årets swespansk!

Årets swespansk är en utmärkelse som delas för fjärde året i rad av Club Swespania.

Utmärkelsen är instiftat för att hedra barn och ungdomar som på ett utmärkande sätt verkat för att bevara den svenska kulturen och språket samt främja integrationen i den spanska samhället. Utmärkelsen består av ett diplom samt en check på 200 euro. Pristagaren utses av Swespania.
Nominera till årets swespansk 2023!
Vi söker barn och ungdomar till utnämningen av årets swespansk. Max ålder på de nominerade är 18 år samt vara bofasta på Costa del Sol.
Nomineringen ska innehålla följande:

• Namn och ålder på personen du valt att nominera

• Motivering till varför du väljer just den här personen (max 500 tecken)

• Kontaktuppgifter till personen (e-post och telefonnummer)

• Beskrivning av vem personen är (max 500 tecken)

Skicka in din motivering senast den 17 december till swespania@gmail.com
Årets Swespansk presenteras 21 december genom Swespanias hemsida, Instagram och Facebook.
För mer info, besök vår hemsida swespania.se